Mục đích Phân Tích Dấu Vân Tay

Đánh giá khách quan, toàn diện tiềm năng trí tuệ đa nguyên của mỗi người – Yếu tố nền tảng, yếu tố cơ sở cho sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người để từ đó:

Đối với bản thban thanân:

1- Nhận thức rõ giá trị cốt lõi của mình để hoạch định tương lai, phương pháp học tập hiệu quả, xây dựng và hoàn thiện nhân cách, xác định sứ mệnh nghề nghiệp…

2- Lựa chọn công việc, vị trí trong xã hội phù hợp với đặc trưng tính cách trí năng nổi trội và khả năng tiếp thu kiến thức… để tăng hứng thú, hiệu quả của cuộc sống, tăng khả năng cạnh tranh cá nhân.

Đối với gia đình, nhà trường:

1- Khách quan, toàn diện hiểu được ưu nhược điểm của con trẻ để chủ động tạo môi trường, điều kiện và lưạ chọn phương pháp giáo dục phù hợp  cho con trẻ cuộc sống vui vẻ và thành đạt.

2- Hướng học, hướng nghiệp cụ thể chính xác cho con trẻ

3- Hạn chế xung đột trong gia đình và nhà trường.

Đối với tập thể:

1- Hiểu được ưu điểm của nhau để khai thác cho công việc chung.

2- Lựa chọn người phù hợp với công việc – Tăng hiệu quả và tính ổn định của công tác quản trị nhân sự đồng thời giảm áp lực cho nhân viên khi có thể

 

Comments are closed.

Địa chỉ

86, Đường 49, KP 7, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCMC.

Email:

PhanTichDauVanTay@gmail.com

Hotline: 0938 668 539

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Ms Hoa : 098 333 5857
Ms Hương : 016 391 311 65
Mr Cường : 098 333 5457

Bản Đồ